från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Odling av gurka i Sverige

Lite drygt 200 trädgårdsföretag odlar gurkor i Sverige. Gurkodlingen täcker totalt 67 hektar och är den arealmässigt största växthusgrödan. Odlingen är nästan dubbelt så stor som den svenska tomatodlingen. Skörden av gurka var 28 miljoner kilo år 2015 vilket betyder att ungefär varannan gurka som konsumerades i landet var odlad här. Drygt 80 procent av gurkorna skördades i Skåne.

Den i särklass vanligaste gurkan i svenska växthus är den mörkgröna slanggurkan. Men på senare år har även små- eller minigurkor blivit populära. Dessa liknar den vanliga gurkan men är bara 5 -15 cm långa.

Den svenska odlingen styrs av hårda krav på livsmedelssäkerhet och miljö. Växthusen värms huvudsakligen med förnybara bränslen. Förebyggande åtgärder och biologisk bekämpning tillämpas i odlingarna.

Visste du att

Nästan alla gurkor förpackas i ett skyddande plasthölje som skydd mot uttorkning.


Läs om Livsmedel från Sverige

Läs om Svenska råvaror