från sverige

Tillbaka

Vad betyder egentligen antibiotikaresistens?

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Resistens betyder att bakterier utvecklar motståndskraft mot ett läkemedel, vilket leder till att behandlingen inte fungerar. Alla kan bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden. Genom svenska bönders förebyggande arbete och djuromsorg har Sverige den lägsta användningen av antibiotika inom EU. Och alla kan vi bidra till att skydda antibiotikan.

Informationen är hämtad från Jordbruksverket i samband med Antibiotikadagen den 18 nov. Bilden är från filmen nedan.

Vad betyder antibiotikaresistens?

Resistens betyder att bakterier utvecklar motståndskraft mot ett läkemedel, vilket leder till att behandlingen inte fungerar. Antibiotika är ett av de mest värdefulla läkemedel vi har, men dess kraft är hotad. Alla kan bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

Antibiotikans kraft är hotad

Felaktig och överdriven användning av antibiotika runt om i världen har fått resistenta bakterier att spridas snabbt. Om vi inte bromsar utvecklingen kan vanliga sjukdomar, som lunginflammation, bli omöjliga att bota.

Alla kan bidra till att skydda antibiotikan

Hotet mot antibiotikan berör många delar i samhället. För att underlätta samarbetet i Sverige finns sedan 2012 en nationell samverkansfunktion för arbete mot antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens hos djur

Resistens har blivit vanligare hos flera av de bakterier som orsakar sjukdomar hos både människor och djur. Detta är ett globalt växande problem där Sverige ännu har ett gynnsamt läge jämfört med situationen i många andra länder. Genom att förebygga smittspridning och infektioner minskar behovet av antibiotika, både när det gäller djur och människor. Läs mer här

Jordbruksverket


Kött från Sverige – friska djur behöver inte antibiotika

Genom svenska bönders förebyggande arbete med sund djurhållning, djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi ett gott läge med friska djur i Sverige. Ända sedan den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, började ta fram statistik över förbrukning av antibiotika så har Sverige varit det land inom EU vars animalieproduktion använder minst antibiotika. Sverige har den lägsta användningen av antibiotika inom EU. I Danmark används ca tre gånger mer antibiotika och i Tyskland används drygt sju gånger mer. Italien och Spanien har 24 respektive 30 gånger högre antibiotikaförbrukning än Sverige.


Mer information

SvT Nyheter:  33 000 dör till följd av antibiotikaresistens i Europa – varje år
Mer än 33 000 människor dör varje år i Europa som en direkt följd av att ha drabbats infektioner på grund av antibiotikaresistenta bakterier. Detta enligt en studie som presenteras i vetenskapstidskriften The Lancet.

Jordbruksverket:  Om antibiotikaresistens 

Svenskt Kött:  Svenskt kött och antibiotika

 

Märket Kött från Sverige gör det enkelt att hitta svenskt kött

Aktuellt

Se vårt seminarie från Almedalen

Nu kan ni se filmen från vårt seminarie: Bäst i klassen och rekordhögt förtroende men ändå bara varannan tugga svensk mat – varför är det så?

Prova recept från vår broschyr: Utmärkt Gott

Recept och inspiration på svenska råvaror. Testa exempelvis Från Sverige-drinken gjord på rabarber och rödbetor. Broschyren beställer du kostnadsfritt!

Allt fler köper svensk mat i affären

Sju av tio svenskar väljer helst svenskproducerad och efterfrågar även närproducerad mat i högre utsträckning visar en färsk Sifo-undersökning.