från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Upphandla livsmedel — Från Sverige som verifikat

Publicerad Aktuellt Företag Konsument Nyheter för företag

Nu är det enklare att upphandla livsmedel som motsvarar svensk lagstiftning. Det gör det lättare för den som upphandlar att bidra till den svenska livsmedelsstrategin och de satta målen. Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige kan användas som verifikat vid upphandling och de producenter som använder märkningen kan därmed underlätta upphandlingen genom att vara tydliga med märkningen på sina produkter.

Svenskmärkning och LRF har tillsammans tagit fram en broschyr som stöd till den som upphandlar och den som producerar.

Nu är det enklare att upphandla livsmedel som motsvarar svensk lagstiftning. Ursprungsmärkningen Från Sverige kan användas som verifikat vid upphandling.

Nationella livsmedelsstrategin innehåller de hållbarhetskriterier för livsmedelsprodukter som även återfinns i svensk djurskyddslag, riktlinjer från Jordbruksverket eller branschöverenskommelser inom Sverige. Hållbarhetskriterierna finns nu förpackade i Nationella Kravpaket för nötkött, griskött, lamm- och fårkött samt mjölk och mejeri på Upphandlingsmyndighetens webbplats, och kommer framöver också att finnas för fler områden, exempelvis frukt och grönt.

– Att offentlig sektor ställer krav i enlighet med livsmedelsstrategin skapar ökade möjligheter för svenska producenter att konkurrera på lika villkor på den offentliga marknaden, säger Auni Hamberg, marknadsutvecklare offentlig upphandling på LRF.

Enligt en undersökning av Demoskop* ökar intresset för livsmedelsprodukters spårbarhet och råvarornas ursprung i hela samhället och många vill veta hur man ska göra för att skapa menyer med hållbara livsmedel och som bidrar till den svenska livsmedelsstrategin.

Ett sätt är att använda produkter med ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige. Med hjälp av märkningen kan producenter och leverantörer på ett tydligt och enkelt sätt kommunicera det svenska ursprunget vilket är efterfrågat. Antalet märkta produkter som riktar sig till offentlig sektor har ökat kraftig det senaste året och idag finns märkta produkter inom de flesta livsmedelskategorier.

– Märkningen fungerar som ett verifikat. Den visar att produktionen har skett enligt svensk lagstiftning och stödjer upphandlarens krav på att svenska mervärden efterlevs. Eftersom vi vet att efterfrågan på spårbarhet och ursprung är stor, har du som leverantör möjlighet att underlätta och hjälpa upphandlarna att tillfredsställa den. Därför uppmanar vi producenterna vara noga med att märka sina produkter. Då blir det lättare för upphandlarna att köpa in i linje med den svenska livsmedelsstrategin, säger Ulrika Ekström, vd Svenskmärkning.

Hållbarhetskriterierna i Nationella Kravpaketen bidrar till:

  • Det blir enklare att upphandla i nivå med svensk lagstiftning.
  • En ökad andel svenskt i de offentliga måltiderna ligger i linje med livsmedelsstrategin och bidrar till en ökad försörjningstrygghet.
  • Hållbarhetskriterierna har sin grund i livsmedelsstrategin.
  • Ursprungsmärkningen Från Sverige verifierar kraven enligt svensk lagstiftning.
  • Ursprungsmärkningen Från Sverige underlättar uppföljning.

Beställ broschyr: Konsten att upphandla svenska mervärden

Broschyren om Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier, som tagits fram av Svenskmärkning och LRF, riktar sig till dig som upphandlar och till leverantörer och producenter. Ladda ned eller beställ broschyren

Kontakt för mer information

Ulrika Ekström, Svenskmärkning, 0790-65 27 71, [email protected]
Auni Hamberg, LRF, 070-277 00 85, [email protected]

*Demoskop, jan 2021


Mer information

Offentlig upphandling och ursprungsmärkningen Från Sverige

Kravpaket Nationell Livsmedelsstrategi

Upphandlingsmyndigheten

LRF — De nya hållbarhetskriterierna

Företag som ursprungsmärker

Relaterade inlägg

kiviks musteri

Nu är det skördetid på Kiviks Musteri!

Skördetiden är i full gång i Kivik! Vi bad XXX berätta om hur skörden går till, produkterna och varför Från Sverige-märkningen är viktig.

kött från sverige

Därför ska du titta efter märket Kött från Sverige

Det finns många goda skäl att välja svenskt kött och svenska charkuterier. Ta del av 5 utmärkta skäl till att titta efter märket Kött från Sverige nästa gång du handlar.

Kött och charkuterier — Från Sverige-veckorna

Vi bad Nybergs Deli, Jakobsdals Charkuteri och Scan, som använder Kött från Sverige-märket på kött och chark, berätta vad de gör i butikerna under Från Sverige-veckorna.