från sverige

Tillbaka

Svensk produktion måste öka – IPCC rapporten

Publicerad Aktuellt Företag I säsong Konsument Nyheter för företag

IPCC-rapporten från FNs klimatpanel har startat en allvarlig diskussion kring produktion och konsumtion av mat globalt. Det är dock viktigt att belysa hur duktiga svenska bönder är på hållbar produktion av livsmedel och att vi måste öka produktionen av livsmedel här i Sverige.

På global nivå är intensifiering av matproduktion ett hot mot den biologiska mångfalden.
I Sverige är det bristen på betande djur som är det stora hotet.

Svenskt lantbruk använder endast 3% av grundvattnet jämfört med globalt där siffran är 70%

I Sverige har vi gott om rent vatten och är ett av länderna inom EU med lägst belastning på grundvattnet; vi använder 5% varav jordbruket står för 3%.
Svenskodlad frukt och grönt bidrar till minskat svinn i livsmedelskedjan tack vare vårt kalla klimat. Korta avstånd mellan odling och konsumtion minskar belastningen på klimatet och förnybar energi sänker klimatpåverkan från den svenska växthusodlingen.
Kött från djur som också har producerat mjölk ger lägre klimatavtryck. I Sverige kommer en större del av nötköttet från mjölkkor. Regnvatten står för 98% av det vatten som behövs för att producera kött och betesdjuren utnyttjar marker som inte kan användas för annan matproduktion.

Svensk livsmedelsproduktion måste stärkas

Anledningen till att svensk produktion är bra är flera, som våra geografiska förutsättningar men inte minst de kunskaper och metoder skogs- och lantbrukare i Sverige under lång tid utvecklat inom svensk produktion.

Givetvis kan och ska vi hela tiden fortsätta utvecklas men i internationell jämförelse ligger vi imponerande långt framme. Vilket bör återspegla sig i konkurrenskraft mer framöver.

LRF, en av initiativtagarna till Från Sverige-märkningen, har haft besök från bland annat Kina som vill lära sig mer om hållbart skogsbruk. LRF har också haft besök från stora europeiska jordbruksländer för att diskutera arbetet kring djurvälfärd och antibiotikaresistens.

Sverige har EUs lägsta användning av antibiotika

Sverige har friska djur och friska djur behöver inte antibiotika – Sverige har EUs lägsta användning av antibiotika. Antibiotika får inte användas i förebyggande syfte, endast individuell behandling av sjuka djur efter ordination av veterinär är tillåten. Svenska bönder jobbar förebyggande för djurskydd, smittskydd och god djurhälsa och vi har världens strängaste djurskyddslagstiftning.

Vad kan jag som konsument göra?

Välj svensk mat! Naturvårdsverkets rapport, PRINCE, visar bland annat att:

  • Drygt 60 procent av klimatpåverkan sker genom livsmedel som produceras utomlands.
  • 83 procent av fotavtrycket för användning av antibiotika i djuruppfödning orsakat av svensk matkonsumtion sker utomlands.

Titta efter märket Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige i butiken nästa gång för då vet du att maten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Från Sverige-märket bygger på tydliga regler och kontroller.


Här kan du läsa IPCC-rapporten

Källor: Lantbrukarnas Riksförbund, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Svenskt Kött

Aktuellt

Fortsatt ökat förtroende för livsmedelsindustrin

89% av svenskarna har stort förtroende för den svenska livsmedelsindustrin. Det är en ökning med två procent sedan 2018 och den högsta siffran sedan LI började mätningarna.

Prisvärdhet viktigare än lågt pris för unga vuxna

Unga vuxna sätter prisvärdhet före lågt pris, svenskt ursprung står för en tydlig kvalitetsaspekt och köpbesluten tas i butiken och mobilappar, visar en ny undersökning.

Hundägare vill ha hundmat med svenska råvaror

Familjeföretaget Magnussons hundmat var först ut med att ursprungsmärka hundmat med Från Sverige. Under vecka 4 träffar du dem på Från Sveriges instagram.