från sverige

Tillbaka

Strängare regler kring antibiotika i EU

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Nu har EU:s medlemsländer röstat ja till den nya förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. Sveriges framgångsrika delaktighet i arbetet med den nya lagstiftningen framgår exempelvis genom de nya regler som införts med syfte att motverka antibiotikaresistens men också att minska miljöpåverkan av veterinära läkemedel, skriver Jordbruksaktuellt efter ett pressmeddelande från Jordbruksverket.

Artikel i Jordbruksaktuellt efter ett pressmeddelandet från Jordbruksverket. 2018 11 26.

I och med att Sverige under en lång tid har jobbat målmedvetet för att få till en ansvarsfull användning av antibiotika, kommer de nya reglerna inte att innebära någon större förändring här. Men annat blir det i många andra EU-länder, skriver Jordbruksverket.

– Sverige är det land i EU där man ger minst antibiotika till djur. Vi har länge drivit på för striktare EU-regler kring antibiotika inom lantbruket, och det har gett resultat. Antibiotikaresistensen är en av vår tids stora utmaningar. Det är därför oerhört viktigt att vi arbetar tillsammans inom EU för att få bort den onödiga användningen av antibiotika inom djurnäringen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i ett pressmeddelande.

Ingen rutin

Ett viktigt mål med den nya lagen är just ansvarsfull användning av antibiotika till djur inom EU, vilket kommer minska användningen och därmed motverka att antibiotikaresistensen breder ut sig mer och mer.

Enligt de nya reglerna kommer det inte vara tillåtet att använda antibiotika på rutin, för att försöka kompensera för dålig hygien och djurvård.

Att använda antibiotika i förebyggande syfte kommer också att starkt begränsas.

Att redovisa försäljning av antibiotika ska från och med nu bli obligatoriskt i hela EU.
Grafik: Malin Strandli. Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Obligatorisk rapport

I Sverige är det självklart att det krävs en veterinär för att skriva ut ett recept på antibiotika, men så har det inte sett ut överallt i EU. Men det ska ändras med den nya lagen. Det kan även bli ytterligare restriktioner framöver så att vissa antibiotika tillskrivs endast människor.

Rapportering av försäljning och användning av antibiotika ska nu obligatoriskt rapporteras in till EU. I dag är denna rapportering frivillig.

Mer miljöregler

I den nya lagen står det även att långlivade substanser som utgör en miljörisk, bara ska få ingå i veterinärläkemedel under vissa speciella omständigheter.

I och med detta kan ett system för att sammanställa miljöegenskaper i läkemedel för djur komma att införas. Substanserna kan sedan komma att granskas i förhållande till EU:s miljölagstiftning.

I den nya lagen står det även att man vid tillverkningen bör förhindra eller minimera utsläpp av aktiva substanser i miljön. Detaljerade regler kring dessa delar behöver utformas inom ramen för den nya lagen eller en annan lämplig EU-lag.

Jordbruksverket skriver avslutningsvis att Sverige även i fortsättningen kommer att kunna behålla sina restriktiva regler kring hantering av narkotiska läkemedel.

Carolina Wahlberg, Jordbruksaktuellt 


Mer information

Lär Jordbruksverkets pressmeddelande
Läs artikeln i Jordbruksaktuellt
Mer om antibiotikaresistens

Aktuellt

Ostfestivalen är Sveriges största ostbricka

Den 15–17 februari dukar svenska mejerier upp smaksensationer från norr till söder på Münchenbryggeriet i Stockholm. Vi är på plats på fredagen med ost och gnuggisar.

Klimatsmart välja svensk ost istället för importerad

Ur klimatsynpunkt lönar det sig att välja närproducerat, inte minst när det gäller ost. Ta del av beräkningarna från LRF inför årets Ostfestival i Stockholm i helgen.

Svenskmärkning är en garanti även på restaurang

Svenskt Kött skrev en pressnyhet den 24 januari angående att en skåpbil med ett ton kalvkött stoppades under en poliskontroll på Öresundsbron.