från sverige

Tillbaka

Nytt om regelverket för Från Sverige 2020

Publicerad Företag Nyheter för företag

Regelverket för ursprungsmärkningen Från Sverige ses över varje år. Det görs i takt med att märkningen växer samt när det finns behov att anpassa regelverket efter förändringar i vår omvärld. Här berättar vi om nyheterna i årets version av regelverket (version 7).

Vasslepulver — produktionen i Sverige har upphör

Under hösten 2019 har Sveriges enda tillverkare av vasslepulver lagt ner sin produktion. Det innebär att det idag saknas tillverkning av vasslepulver i Sverige. Detta har medfört en nödvändig översyn av regelverkets krav för vasslepulver. Beslut har fattats enligt fastlagd rutin (se nedan) vad gäller denna ingrediens.

Förändring i regelverket innebär att det nu är godkänt att använda en mindre mängd (max 3%) importerat vasslepulver i märkta produkter. Regelverket uppdateras därför med denna förändring som berör avsnittet ”Definition Råvara”. Läs om vasslepulver på sidan 19 i Regelverket.

Kriterierna för restaurang och serveringar

Kriterierna för restaurang och serveringar har förtydligats. Se Regelpunkt 3.5. Reglerna innebär att Från Sverige, Mjölk från Sverige och Kött från Sverige får användas för att tydliggöra ursprung på alla typer av råvaror som lever upp till märkningens kriterier. Som tidigare gäller att restaurangerna ska vara ansluta till en livsmedelscertifiering och ha avtal med Svenskmärkning för att få använda märkningen.

Märkningen fungerar som verifikat för svenskt ursprung

Märkningen fungerar som verifikat för svenskt ursprung på råvaror och ingredienser. Läs vidare i Regelpunkt 5.1 i Regelverket. Märket gör det enkelt för livsmedelsföretag, restauranger och offentliga kök att verifiera att råvaror och livsmedel som de köper in har svenskt ursprung.


Mer information

Har du frågor eller vill veta mer? Välkommen att kontakt Ulrika Norvell, kvalitetsansvarig,
[email protected] telefon 010-184 25 04, mobil 070-942 35 71

Regler och avtal

Aktuellt

”Speciellt roligt att skylta upp frukt & grönt”

Butiken har ordet! Ida Karlsson, butikschef för ICA Kvantum Vallentuna, har utvärderat Från Sveriges nya skyltmaterial och menar att det passar jättebra i butiken.

”Ju fler skyltar med märkningen, desto bättre.”

Butiken har ordet! Markus Wahlgren, stormarknadschef Stora Coop i Visby på Gotland har utvärderat Från Sveriges nya skyltmaterial i butiken.

Nytt butiksmaterial visar vägen till Från Sverige

Under våren har vi utvecklat och testat ett nytt butiksmaterial för Från Sverige som gör det ännu enklare att hitta Från Sverige-märkta varor i butiken. Nu är det här!