från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Nya siffror visar svensk marknadsandel

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Med färska siffror för 2020 har vi illustrerat hur stor del av livsmedlen som säljs på marknaden som är producerade i Sverige. Om allt fler väljer svenskproducerat, stärks och utvecklas vår inhemska produktion av livsmedel. På så vis kan vi öka Sveriges marknadsandel, svenska råvaror kan säkras för framtiden och fler arbetstillfällen skapas. Titta efter märket Från Sverige nästa gång du handlar.

självförsörjningsgrad

Svensk marknadsandel 2020  * Siffran avser 2019 Källa: Jordbruksverket

Jordbruksverket använder nu begreppet svensk marknadsandel istället för självförsörjningsgrad. Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala förbrukningen som produceras i Sverige och är ett av flera mått på den svenska produktionens konkurrenskraft. I illustrationen kan du de senaste siffrorna för 2020 på jordbruksprodukterna utom för frukt och grönsaker där siffrorna är från 2019.

Svensk marknadsandel

Sedan 2016 har Jordbruksverket sammanställt och presenterat uppgifter om svensk marknadsandel för kött, spannmål, mejeri, potatis, socker, frukt och grönt samt ägg. 

Jordbruksverket har valt att kalla detta mått svensk marknadsandel, eftersom det visar hur stor del av den totala förbrukningen (produktion plus import minus export) som produceras i Sverige. Andelen tar med andra ord hänsyn till handelsutvecklingen, men säger inget om hur stor exporten eller importen är. När den svenska marknadsandelen överstiger 100 procent visar det dock att handelsbalansen är positiv, medan handelsbalansen är negativ om den svenska marknadsandelen understiger 100 procent. 

Det bör noteras att denna beräkning har brister, bland annat kan inte beräkningarna göras på exakt samma sätt för alla produkter då sifferuppgifter saknas för vissa produkter. Här kan du läsa mer. 

Varför används inte begreppet självförsörjningsgrad?

I redovisningen använder Jordbruksverket inte begreppet självförsörjningsgrad utan av svensk marknadsandel. Traditionellt har självförsörjningsgrad varit ett centralt begrepp för att beskriva hur importberoende ett land är. Om ett lands importberoende ska mätas så är det inte enbart den direkta importen av livsmedel som ska beaktas, utan även den inhemska produktionens beroende av import av insatsvaror. 

Genom att använda begreppet svensk marknadsandel vill Jordbruksverket tydliggöra att det handlar om andelen svenska produkter av den totala förbrukningen, under de förutsättningar som råder på den svenska marknaden i dagsläget. 

Märket Från Sverige gör det lätt att välja svenskt

Om allt fler väljer svenskproducerat, stärks och utvecklas vår inhemska produktion av livsmedel. På så vis kan vi öka Sveriges marknadsandel, svenska råvaror kan säkras för framtiden och fler arbetstillfällen skapas. Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige visar att varan är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Titta efter märket nästa gång du handlar!


Mer information

Ta del av Jordbrukets rapport “Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?” där du även kan se de andelarnas utveckling över tid.

Det här betyder Från Sverige-märket

Trygg och säker mat, producerad under goda förutsättningar 

Företagen som märker med ursprungsmärkningen Från Sverige 

Relaterade inlägg

ostfestivalen från sverige

Träffa Från Sverige & mejerierna på Ostfestivalen

All ost på Ostfestivalen är svenskproducerad, och bland utställarna finns flera företag som märker sina produkter med Från Sverige eller Mjölk från Sverige. Här kan du läsa mer om vad som händer i deras montrar under Ostfestivalen.

ostproduktion

Så blir mjölk till ost – steg för steg

Att göra ost är en uråldrig metod för att ta tillvara och konservera mjölk. Tillverkningen av ost har utvecklats under historien, men grundprinciperna har varit detsamma i tusentals år. Här kan du lära dig hur ost blir till!

ostfestivalen 2023

Det här händer under Ostfestivalen 2023

Älskar du ost? Då är ett besök på Ostfestivalen absolut ett måste! Ostfestivalen arrangeras på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10–12 februari 2023. Läs mer här!