från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Lär dig mer om olika köttraser

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Kor kan delas in efter mjölkkoraser och köttraser. I Sverige finns det ungefär 190 000 kor för köttproduktion. Charolais, Hereford och Angus är vanliga köttraser som syns på svenska gårdar. Här kan du lära dig mer om hur de olika raserna skiljer sig åt, var de härstammar från och vad de har för speciella egenskaper.

Dikor

Dikor är kor för köttproduktion. Dikornas uppgift är att föda upp kalvar som växer mycket och ger kött. Det speciella med dessa kor är att kalven får dia på kon istället för att vi människor tar hennes mjölk. En ko som bara har sin egen kalv kallas diko och en ko som har både sin egen kalv och andra kalvar som diar kallas amko. Bonden som sköter om dikorna kallas nötköttsbonde. I Sverige finns det ungefär 190 000 kor för köttproduktion, det kan jämföras med att det finns cirka 300 000 mjölkkor.

Lätta och tunga köttraser

Köttraserna delas in i lätta och tunga. De lätta raserna passar i en mer extensiv uppfödning och fungerar väl på lite magrare naturbeten. De växer lite långsammare och får som regel ett lite mer marmorerat kött. De tunga raserna växer snabbare och svarar på en mer intensiv uppfödning och blir därmed slaktmogna vid en lägre ålder än lätta köttraser.

Lätta köttraser: Angus, Hereford, Highland Cattle, Rödkulla
Tunga köttraser: Blonde d’Aquitaine, Charolais, Limousin, Simmental


Angus

Ursprunget finns i östra Skottland i landskapen Aberdeen och Angus och rasen benämndes länge följdriktigt Aberdeen Angus. Den första stamboken upprättades 1862 och rasen är idag en av de mest spridda raserna i världen inte minst på grund av det smakliga köttet. I USA och Kanada dominerar rasen stort.

Rasen var ursprungligen helt svart men finns idag även som en rödbrun variant. Den är naturligt hornlös och anlaget är dominant vilket är en fördel eftersom avkomman då alltid blir hornlös.

Liksom Hereford är Angus en så kallad ”lätt” köttras som redan från början avlats för köttets skull. Angusdjuren klarar sig, precis som Hereford, på magrare beten och grovfoder och köttet är smakrikt och väl marmorerat. Rasen är också känd för sina lätta kalvningar. Rasen har på senare år vuxit i popularitet och intresset ökar.

Hereford

Rasen kommer ursprungligen från Herefordshire i västra England, på gränsen till Wales. Den första stamboken skapades 1846 och sedan dess har renrasiga Hereford-djur exporterats runt hela världen. Det är en ras som, i likhet med Angus, ända från start har avlats för köttets skull. I dag finns det fem miljoner djur i över 50 länder. De första djuren kom till Sverige i början på 1950-talet och idag är det den näst största köttrasen efter Charolais.

Djuren har rödbrun päls men alltid vita huvuden och magar. Det finns en variant med horn och en utan. Hereford är en så kallad ”lätt” köttras, som växer bra enbart på grovfoder som gräs och klöver och som klarar sig på magrare betesmarker. De är utpräglat lugna och förnöjsamma djur som inte stressar upp sig så lätt. Köttet är marmorerat och ofta mycket mört.

Highland Cattle

Det här är en ras som är gjord för tuffa och karga förhållanden. Den kommer från högländerna i västra Skottland med mycket regn, hårda vindar och låga temperaturer. Rasen ser ut som hämtad ur familjen Hedenhös med sin långa bruna päls som ofta hänger ner över ögonen och sina långa horn. Det är också en ras som klarar att livnära sig på magra beten och som anses vara en fantastisk buskröjare. Den räknas till de lätta köttraserna.

Djuren är snälla och lugna, har lätta kalvningar och mycket goda modersegenskaper. Djuren är härdiga och klarar ett strängt vinterklimat. Köttet är fint marmorerat av insprängt fett, mört och smakrikt.

Rödkulla

Rödkullan är en svensk lantras med egen stambok. Under 1930-talet fanns runt 30 000 renrasiga djur i Sverige men intresset dalade och under 1970-talet fanns i hela Sverige som lägst endast 18 hondjur. 1979 inleddes en räddningsaktion och idag finns åter över 1000 djur. Rödkullan är en hornlös kombinerad mjölk- och köttras. Korna är röda men vita tecken förekommer.

Rödkullor anses vara hållbara kor med starka ben och klövar ha god fruktsamhet och lätta kalvningar. De är goda betesdjur och anses passa både för intensiv och extensiv uppfödning med en hög andel grovfoder. Vikten på djuren varierar mellan 350 – 600 kg.

Blonde d’Aquitaine

Blonde d’Aquitaine är en robust ras från sydvästra Frankrike där den ursprungligen hölls som dragdjur. Den är numera Frankrikes tredje största köttras med cirka 400 000-500 000 renrasiga djur. Sedan 30 år tillbaka har den spritts över världen. Till Sverige kom rasen först 1988.

Färgen varierar från helt vit till vetefärgad eller ljust gråbrun och ett utmärkande drag är att djuren håller undan flugor och bromsar genom ryckningar i huden precis som hästar och inte genom att slänga med svansen som de flesta andra kor gör. Djuren räknas till de tunga köttraserna och anses ha bra och muskulösa slaktkroppar som ger bra klassning och köttet är magert men ändå mört med ljus färg.

Charolais

Charolais kommer, som namnet antyder, från Frankrike och den första stamboken upprättades 1864. Från början var Charolais ett dragdjur, men idag används rasen uteslutande för köttets skull. Djuren är relativt stora med väl utvecklad muskulatur och räknas till de tunga köttraserna. De vita eller crème-färgade täta och korta pälsen gör att djuren är lätta att känna igen. Charolais är den allra största rasen i Frankrike med 1,6 miljoner djur. Det är också den största rasen i Sverige. Den första importen av levande djur till Sverige gjordes så sent som1960.

Djuren har hög tillväxt och ger ett stort köttutbyte. Den snabba tillväxten ger hög slaktvikt vid relativt låg ålder och ett mört kött med en lägre fetthalt.

Limousin

Limousin är en rustik ras med rötterna väster om det franska centralmassivet där djuren betat marker upp till 1000 meter över havet. Färgen skiftar mellan moget vete och mahogny med ljusare partier runt ögon och mule. Pälsen är mycket tät.

Rasen är stambokförd sedan 1886 och räknas som nummer två av de franska köttraserna efter Charolais med 720 000 djur bara i Frankrike. Limousin anses ha ett högt foderutnyttjande och bra klövar och ben samt lätta kalvningar. Den räknas till de tunga köttraserna och köttutbytet är högt och köttet av hög kvalitet med fina fibrer och en låg andel bindväv.

Simmental

Simmental kommer från en dalgång i Schweiz med samma namn och är en kombinerad mjölk- och köttras. Det är en av världens mest spridda raser och antalet djur har beräknats till över 40 miljoner. De första djuren importerades till Sverige i mitten på 1970-talet.

I Sverige används rasen enbart i diko-besättningar. Djurens färg kan variera från ljust gulbrun till ordentligt mörkbrun. Ben och huvud är vita och vita fläckar finns även ofta i de bruna fälten på kroppen. Det är den av köttraserna i Sverige med den i särklass högsta mjölkavkastningen till kalven vilket gör att kalven växer snabbt och når hög vikt redan i samband med avvänjningen vid 6-7 månaders ålder. Korna har lätta kalvningar och goda mjölkanlag. Rasen räknas till de tunga köttraserna och medelvikten för fullvuxna kor ligger på cirka 750-800 kilo.

Källor: Bonden i skolan, Svenskt kött och Agria


Mer information

Läs mer om köttraser och mjölkkoraser inne hos Svenskt kött

Mer om dikor inne hos Bonden i skolan

Läs mer om ursprungsmärkningen Från Sverige och Kött från Sverige

Relaterade inlägg

Så tar du bäst tillvara på bären i sommar

Sommaren är bärens tid! Att ta tillvara på bär kan göras på många olika sätt beroende på vilka bär du har och vad du vill använda dem till. Här har vi sammanfattat några vanliga metoder.

Producenter Foto Johan Skoglöf Swedish Wine

Sveriges största manifestation för svenskt vin

Som startskott för satsningen The Swedish Wine Tasting samlades Sveriges vinproducenter och vinexperter i juni för den första stora provningen av svenska viner. I augusti ställs de tio bästa mot utländska viner.

3 enkla tips – så hjälper du bina och andra pollinerare

En tredjedel av den mat vi äter idag behöver pollineras av olika insekter som bin, humlor och fjärilar. Här har vi samlat 3 enkla tips på vad du kan göra för att hjälpa bina och andra pollinerare.