från sverige

Tillbaka

Ett ovanligt år för den svenska trädgårdsodlingen

Publicerad Företag Konsument

Förra året var ett ovanligt år för flera av de vanligaste trädgårdsgrödorna, visar färsk statistik från Jordbruksverket. Skörden av flera trädgårdsgrödor var ovanligt låg eftersom det rådde torka under stora delar av odlingssäsongen 2018. Skörden av morot, purjolök, isbergssallat och frilandsgurka var mellan 19 och 36 procent lägre än genomsnittet för de föregående fem åren.

Jordbruksverket  2019-03-28. Skörden av morot, purjolök, isbergssallat och frilandsgurka var mellan 19 och 36 procent lägre än genomsnittet för de föregående fem åren. 

För morot och isbergssallat berodde den minskade skörden framför allt på dålig avkastning, något som även drabbade lök, vitkål och blomkål, om än i något mindre omfattning. För purjolök och frilandsgurka berodde de låga skördarna även på minskad skördad areal.

Höga skördar av äpple och ”annan sallat”

Trots torkan ökade ett par trädgårdsgrödor starkt under 2018 jämfört med tidigare år. Äppelskörden var rekordhög och landade för första gången på över 30 000 ton, en följd av ovanligt hög avkastning. Skörden av produktkategorin ”annan sallat”, som innefattar all frilandssallat utom isbergssallat, var också mycket hög. Det berodde delvis på hög avkastning, men framför allt på en påtaglig ökning av den skördade arealen.

Jordgubbar är största trädgårdsgrödan

Sett till areal är jordgubbar sedan lång tid tillbaka den största svenska trädgårdsgrödan, följt av morot, äpple och lök. Den totala skördade arealen jordgubbar var under 2018 knappt 2 500 hektar, medan den för morot, äpple och lök var i runda tal 1 800, 1 600 respektive 1 200 hektar.

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.


Mer information

Till Jordbruksverket

Mer om trädgårdsodlingen i det Statistiska meddelandet Skörd av trädgårdsväxter 2018

Svenska råvaror

Aktuellt

Här är finalisterna i Dagligvarugalan 2019!

Efter flera månaders juryarbete har nu finalisterna utsetts i Dagligvarugalan, branschens stora årliga prisgala.

Svensk produktion måste öka

IPCC-rapporten har startat allvarlig diskussion. Det är dock viktigt att belysa hur duktiga svenska bönder är på hållbar produktion av livsmedel.

Gårdsfisk från Sverige

Ungefär 75% av fisken vi äter i Sverige är importerad – det vill Gårdsfisk ändra på.
Deras vision är att producera världens mest hållbara fisk och de var först ut med ursprungsmärket Från Sverige på fisk