från sverige

Tillbaka

Ett ovanligt år för den svenska trädgårdsodlingen

Publicerad Företag Konsument

Förra året var ett ovanligt år för flera av de vanligaste trädgårdsgrödorna, visar färsk statistik från Jordbruksverket. Skörden av flera trädgårdsgrödor var ovanligt låg eftersom det rådde torka under stora delar av odlingssäsongen 2018. Skörden av morot, purjolök, isbergssallat och frilandsgurka var mellan 19 och 36 procent lägre än genomsnittet för de föregående fem åren.

Jordbruksverket  2019-03-28. Skörden av morot, purjolök, isbergssallat och frilandsgurka var mellan 19 och 36 procent lägre än genomsnittet för de föregående fem åren. 

För morot och isbergssallat berodde den minskade skörden framför allt på dålig avkastning, något som även drabbade lök, vitkål och blomkål, om än i något mindre omfattning. För purjolök och frilandsgurka berodde de låga skördarna även på minskad skördad areal.

Höga skördar av äpple och ”annan sallat”

Trots torkan ökade ett par trädgårdsgrödor starkt under 2018 jämfört med tidigare år. Äppelskörden var rekordhög och landade för första gången på över 30 000 ton, en följd av ovanligt hög avkastning. Skörden av produktkategorin ”annan sallat”, som innefattar all frilandssallat utom isbergssallat, var också mycket hög. Det berodde delvis på hög avkastning, men framför allt på en påtaglig ökning av den skördade arealen.

Jordgubbar är största trädgårdsgrödan

Sett till areal är jordgubbar sedan lång tid tillbaka den största svenska trädgårdsgrödan, följt av morot, äpple och lök. Den totala skördade arealen jordgubbar var under 2018 knappt 2 500 hektar, medan den för morot, äpple och lök var i runda tal 1 800, 1 600 respektive 1 200 hektar.

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.


Mer information

Till Jordbruksverket

Mer om trädgårdsodlingen i det Statistiska meddelandet Skörd av trädgårdsväxter 2018

Svenska råvaror

Aktuellt

Här är finalisterna för Årets Kock 2019

Efter två intensiva dagar under kvalet till Årets Kock 2019 på Restaurangakademien i Stockholm står det nu klart vilka som gått vidare att tävla i finalen i höst.

Närproducerat är viktigast enligt Matrapport 2019

Svenska folket anser att den viktigaste egenskapen är att maten är närproducerad enligt Food & Friends senaste matrapport från 2019

Vinnarna har korats i White Guide Green 2019

Den 12 juni på Bonniers Konsthall i Stockholm lanserades den andra upplagan av White Guide Green och Sveriges mest hållbara matbutiker korades.